siriussportsclub.se

Varför ska man äta vilt?

Det finns flera anledningar till varför man ska välja just viltkött. Om man vill äta kött, men trots detta vill äta miljövänligt är viltkött ett bra val. Vilda djur är oftast inte matade av människan och det gör att det inte blir någon miljöpåverkan från just foderproduktionen. Älgar och andra idisslare i den svenska skogen kan också betraktas som delar av ekosystemet. Då kan deras utsläpp av växthusgasen metan räknas som naturliga. Man vet dock inte hur mycket koldioxidutsläpp som orsakas av jägares bilar, eller av att jaktstugor ska värmas upp men troligen är det inte lika mycket som av slakterier som ska värmas eller av alla slaktdjurtransporter.

Det allra vanligaste viltköttet på det svenska middagsbordet är älgköttet. Det som ökar mest är dock vildsvin och även detta kött är mycket gott.

Om man äter viltkött vet man att det garanterat är helt fritt från antibiotika. Dessutom är köttet extra magert och gott. Det kan behöva lite längre tid i grytan eller stekpannan, men resultatet bli garanterat bra.

När det gäller viltkött ger Världsnaturfondens guide köttet bra betyg på alla punkter guiden tar upp. Köttet inbjuder till en bra biologisk mångfald, det är fritt från olika bekämpningsmedel, det har ingen eller mycket liten påverkan på klimatet. Dessutom har det bra betyg när det gäller djurens välfärd. När man äter viltkött vet man att djuren inte står i trånga och mörka stallar hela dagarna och dessutom kan man vara säker på att djuren fått vara utomhus hela livet. Det finns heller inte någon risk att djuret behandlats med antibiotika eller liknande.

Om man vill äta hälsosamt kött som inte är behandlat och som inte ger stor miljöpåverkan är vilt det man bör välja. Det är inte helt lätt att få tag i viltkött, men ofta kan man försöka ta kontakt med en jägare i närheten och fråga om denne kan tänka sig att sälja kött.