siriussportsclub.se

Rida i skogen

Enligt allemansrätten får man rida i skog och natur. Men man bör som ryttare vara medveten om att en häst väger mer och att den kan orsaka skador på vägen, skogen eller marken. När man rider på någon annan område eller mark måste man som ryttare därför visa extremt stor hänsyn. Ridsporten är en sport som ökar snabbt i popularitet. Allt fler vill rida i naturen och risken för markskador och konflikter ökar allt mer. Om man är ansvarig för att ordna olika ridturer i skog och mark bör man alltid försöka hålla en bra dialog med de markägare som berörs. Det kan också vara klokt att be om lov om ritter ofta planeras i ett område.

När man rider i skog och mark kan man som ryttare göra en hel del för att göra risken för konflikter och markskador mindre sannolik. För det första måste man som ryttare låta bli att rida på åkrar eller i olika planteringar. Man bör inte heller rida där ridning är förbjuden, till exempel på platskolor, gräsmattor, i planterade parker med mera. Om man inte har frågat markens ägare bör man inte heller rida på ängar eller stubbåkrar. Dessa kan faktiskt vara en insådd vall, och sådd gröda kan vara mycket svår att upptäcka. Den kan lätt förstöras av hästens tyngd.

Som ryttare måste man också tänka på att man inte får rida i planterad skog. Mjuka stigar eller vägar som används för löpning eller vandring bör också skonas från hästens hovar. Även markerade skidspår är förbjudna att rida i. Hagar, lavmarker och ängar är känsliga marker och dessa bör man vara rädd om. Det är bra att undvika dessa områden om man kan. När det gäller tomter och bostäder måste de som bor där kunna känna sig ostörda. Det är därför bra att undvika att rida för nära dessa.