siriussportsclub.se

Att jaga småvilt

Inom småviltjakt ingår flera olika typer, bland annat rådjursjakt, harjakt samt fågeljakt. Inom fågeljakten ingår till exempel jakt på ripa och skogsfågel.

Hare

När man jagar hare använder man i stort sett alltid drivande hundar. En stövare är till exempel speciellt framavlad för när man jagar räv samt hare och de jägare som är intresserade av denna form av jakt väljer därför ofta dessa raser. Det finns dock också andra jakthundsraser som kan fungera utmärkt som harhundar. En hare är ofta känd för att lura eventuella förföljare med hjälp av olika krumbukter. Den kan till exempel springa längs en väg, eller springa tillbaka i det egna spåret för att sedan hoppa flera meter i sidled och göra det som kallas ett avhopp. Hunden ta upp såret på nytt genom att slå en ring runt området och finna det slag som går ut ur ringen genom.

Rävjakt

Om man vill jaga räv används ofta drivande hundar eller nattlig vakjakt. Även grytjakt kan bedrivas i viss omfattning. Under de senare åren har allt fler också börjat jaga med olika typer av lockpipor. De är få arter som vunnit så stor respekt som räven när de gäller förmågan att upptäcka jägaren.

Grävlingsjakt

Grävlingsjakten sker ofta med en eller flera ställande hundar, till exempel älghundar eller tyska jaktterrier. Den kan också ske genom grytjakt, eller genom att man vakar vid gryt eller åkrar under sena kvällar och nätter.

Fågeljakt

Inom fågeljakt kan man jaga flera arter som bland annat tjäder, järpe och orre. Några av dessa jagas med hund. När det gäller ripor kan de jagas med smygjakt under hösten eller med hund. Under vinter bedrivs denna jakt genom att jägaren tar sig fram på skidor eller snöskor, detta mestadels på toppar eller sluttningar som är barblåsta. Riporna samlas ofta där för att söka efter bete.

Oavsett jaktform är det en förutsättning för en njutbar och effektiv jakt att man har ordentliga jaktkläder. Det är enkelt att köpa på nätet och finns på flera olika hemsidor, bland annat https://activeoutfit.se/jakt/jaktklader/.