siriussportsclub.se

Att jaga rådjur

Jakt på rådjur bedrivs vanligen på två olika sätt. Under sensommaren bedriver man så kallad pürch och under hösten jagar man med hjälp av olika hundar. Ibland förekommer också att man jagar rådjur med hjälp av en drevkedja.

Pürch

Denna jakt är egentligen samma sak som smygjakt med ett kulgevär. Det förekommer också att man jagar från en plats eller kombinerar smygande och sittande jakt. I dagligt tal räknas allt detta just till pürchjakt.

Jaga med hund

När man jagar med hundar kan de antingen användas som stötande eller drivande. Den drivande hunden ska vara av en långsam ras som till exempel tax. Denna hund sa förfölja viltet under mer än fem minuter, skällande så att det bildas skottchanser när jägaren ställt sig där denne förväntar sig att djuret ska passera. En stötande hund som till exempel wachtel eller spaniel används ofta till områden där det inte är lika gott om vilt. Denna hund förföljer viltet en kortare sträcka och sedan återvänder den till jaktområdet. Där söks sedan ett nytt vilt upp och stöts ut. Då kan en chans att skjuta uppstå.

När djuret drivs fram av en hund kallas de att djuret buktar när det vänder tillbaka. Man vill ofta att ett drevdjur ofta ska bukta så att det håller sig kvar inom ett mindre område. På så sätt kan jägaren lätt komma nära drevdjuret för att observera eller skjuta. Genom att använda kortbenta hundar som driver långsamt kan detta uppnås. På detta sätt känner sig djuret tryggt och då är chansen större att det lugnt söker sig tillbaka till sina hemmamarker.

Hos vissa jakthundar lär man in så kallas rådjursrenhet. Det gör att hunden inte söker, driver, stöter eller spårar hjort eller rådjur. Under den tid rådjursjakt inte är tillåten och jakt sker med löshund måste samtliga hundar vara rådjursrena.