siriussportsclub.se

Att jaga älg

I Sverige är älgjakten, precis som all annan jakt reglerad både i jaktförordningen och jaktlagen. Det är länsstyrelsen som är kontrollmyndighet. Det finns flera bestämmelser som säger vilka vapen som får användas, hur en skadeskjutning ska redas ut samt hur många älgar ett jaktlag får fälla. Om en vuxen älg skjuts ska alltid en fällavgift betalas till länsstyrelsen i landet.

Det är ungefär 270 000 av Sveriges ca 300 000 jägare som jagar älg och varje år skjuts cirka 80 000 älgar i landet. I samband med okober månadens älgjakt i södra Sverige presenterar varje år Älgskadefondsföreningen sin Viltolycksprognos för det innevarande året.

I norra Sverige börjar älgjakten under den första månaden i september, medan den i södra delarna börjar den andra måndagen i oktober. Älgjakten får som längst pågå till den sista februari.

Olika sätt att jaga på

När man jagar älg beror jaktsättet lite på hur markerna ser ut. Om det finns stora och sammanhängande marker kan löshundsjakt med en ställande hund lämpa sig bra. Då går hundföraren med hunden lös mot vinden. Om då hunden får kontakt med en älg som står stilla och som inte springer iväg ska hunden börja skälla sitt ståndskall. Vid detta tillfälle ska en jägare försöka smyga sig så nära som möjligt för att denne ska få en chans att skjuta. Runt den såt där hunden och hundföraren går placeras ofta också passkyttar ut.

En annan form av jakt är ledhundjakten. Denna skiljer sig mot löshundsjakten genom att hunden hela tiden går i koppel. Hundföraren och hunden går rakt mot vinden och när hunden får upp vittring från en älg markerar den det och sedan leder hunden hundföraren mot älgen. Det är ofta en fördel om passkyttar placeras ut även vid denna jaktform eftersom att älgen ofta stöts ut av hundföraren när denne försöker sig på att komma nära älgen.