siriussportsclub.se

Välkommen!

Hej och välkommen hit!

På denna sajt kommer vi att skriva om jakt, och om att äta olika typer av viltkött. Varför ska man äta just denna typ av kött? Det är både nyttigt och gott men vilka fler fördelar finns det med köttet? När olika utredningar gjorts har man funnit att kött från vilt både är fritt från olika antibiotikasorter och andra typer av läkemedel. Det finns inte heller några risker att djuren behandlas illa. Många tror att det bara är älg och rådjur som går att äta men så är inte fallet. Det går också alldeles utmärkt att äta kött från hare, kanin, bäver, hjort, björn och flera olika fågelarter. Det som skiljer köttsorterna åt är tillagningssättet och kryddningen. Vissa kött har till exempel en mycket stark viltsmak som måste dras ur innan köttet tillagas.

I dag går det att få tag på viltkött även i några matvarubutiker. Här kan man dock inte vara helt säker på att köttet verkligen kommer från djur som skjutits i de svenska skogarna. Detta kött kan till exempel också komma från hägn, eller från djurparker och liknande. Då är risken större att djuren behandlats annorlunda och att spår av olika läkemedel kan finnas i det.

Men vad kan man egentligen jaga? Det finns flera olika typer av jakt och dessutom kan man jaga många olika typer av djur. Många väljer att jaga och endast äta det kött som kommer från djuren som skjuts under jakten.

Vi kommer också att skriva en del om motion i naturen. Skog och mark är nämligen ett alldeles perfekt ställe att träna på eftersom den inbjuder till bra och allsidig träning. Det är lätt att finna en skog att träna i, och dessutom kan man där träna helt gratis. Om man inte har pengar att kunna lösa ett gymkort eller liknande med kan träningen enkelt ske i närmaste skog.